About Us

The British-Slovene Society is a registered charity founded in 1993 and is constituted as a company limited by guarantee.

Regd Co. No. 2859875, Regd Charity No. 1027335

Contact email: info@britishslovenesociety.org

It is governed by a Board of Trustees. The first Chairman was Keith Miles, who was made a member of the Order of the British Empire (O.B.E.) for services to British-Slovene relations. The present Chairman is David Lloyd, a former British Ambassador to Slovenia.

The British-Slovene Society facilitates contacts between Slovenes in the United Kingdom and their friends in this country. It promotes knowledge about Slovenia in the UK and fosters cultural, educational and other relations between the two countries.

It organises a wide range of events, including an annual dinner, a summer picnic, lunches, a carol service, concerts and talks about Slovenia.

It maintains contacts with The British Slovenia All Party Group in Parliament.

The Society supports Društvo Barka which takes care of people with special needs in Zbilje, Slovenia.

This website has been created with the help of a grant by the Office for Slovenians Abroad, Government of the Republic of Slovenia.

……

Britansko-slovensko društvo je prostovoljna neprofitna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1993. Vodi ga Odbor poverjenikov. Prvi predsednik društva je bil Keith Miles, nosilec Reda britanskega imperija (O.B.E.) za prispevek k britansko-slovenskim odnosom. Sedanji predsednik je David Lloyd, nekdanji britanski veleposlanik v Sloveniji

Britansko-Slovensko društvo pospešuje stike med Slovenci v Veliki Britaniji in njihovimi prijatelji v tej državi. Društvo izboljšuje poznavanje Slovenije v Veliki Britaniji, pospešuje kulturne, izobraževalne in druge povezave med obema državama.

Organizira vrsto dogodkov, med njimi tradicionalno večerjo, poletni piknik, kosila, božični dogodek, koncerte in predavanja o Sloveniji.

Društvo vzdržuje stike s skupino v britanskem parlamentu, ki se ukvarja s Slovenijo.

Britansko-slovensko društvo podpira skupnost Barka, ki skrbi za ljudi z motnjo v duševnem razvoju.

http://www.skupnostbarka.si

To spletno stran smo ustvarili s pomočjo finančnih sredstev Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.