Ponovni referendum – drugi tir/ZIUGDT

OBVESTILO VOLIVCEM

Državna volilna komisija je dne 27. 3. 2018 sprejela Sklep o določitvi datuma ponovnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT). Sklep je objavljen v Uradnem listu RS, št. 20/18. Ponovno glasovanje na referendumu bo v nedeljo 13. 5. 2018.

Ministrstvo za zunanje zadeve državljane in državljanke Republike Slovenije, ki v Republiki Sloveniji nimajo stalnega prebivališča ali se v času izvedbe zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT), tj. v nedeljo, 13. 5. 2018, slučajno nahajajo v tujini (Veliki Britaniji), obvešča, da bodo v nedeljo, 13. 5. 2018 med 9.00 in 17.00 po lokalnem času, v Veliki Britaniji volišče odprto na veleposlaništvu v Londonu.

Več informacij in obrazci:
http://www.mzz.gov.si/si/informacije_za_popotnike/informacije_za_slovence_v_zamejstvu_in_po_svetu/ponovni_referendum_drugi_tirziugdt/

Predčasne volitve v državni zbor

Obvestilo volivcem:

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 25/18 z dne 14. 4. 2018, je objavljen Odlok o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije. Splošno glasovanje na vseh voliščih v državi in v tujini bo potekalo v nedeljo, 3. 6. 2018. Za dan razpisa predčasnih volitev po tem odloku, s katerim začno teči roki za vsa volilna opravila, se šteje ponedeljek, 16. 4. 2018.

Ministrstvo za zunanje zadeve volivce obvešča, da bo v nedeljo, 3. 6. 2018 od 9.00 do 17.00 ure po lokalnem času, v Veliki Britaniji odprto volišče na veleposlaništvu Republike Slovenije v Londonu.

Volivci imajo od 6. 5. 2018 do 18. 5. 2018 pri kateri koli upravni enoti, diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije možnost vpogleda v podatke v evidenci volilne pravice. Vpogled je mogoč tudi prek državnega portala e-uprava: https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba.html